ଜ୍ୱାଇଁପୁଅ

ମାନନିୟ ଜ୍ୱାଇଁପୁଅ ମାନେ, ଜିଏ ବାରମ୍ବାର ସଷୁରଘରକୁ ଜାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରି ସୁଚନା.. *ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲେ..…
ମା

ଗୋଟେ ଯୁବକର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତାର ମା’କୁ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାତି ଆସିଲା । ଯୁବକଟି ସମୟେ…
ଯଦି ଉପବାସ କରିଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ତା ହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଖାଲି ପେଟରେ ବୁଲୁଥୀବା ଭିକାରୀ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା

ଏ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପଟିଏ ମୋ ନିଜସ୍ବ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଲେଖା ଥୀବା ଏକ ନିରାଟ…